New Products

New Products: 4
Capboom - shooting bottle opener
 

price after login
Capboom - shooting bottle opener
Bottle opener that opens bottles with a boom and makes caps fly high.
Speedometer Wrist Watch
 

price after login
Speedometer Wrist Watch
Watch with a dial that looks like a classic car gauge.
Vinyl Coasters - Music
 

price after login
Vinyl Coasters - Music
Set of silicone coasters for music lovers.
Guitar Towel
 

price after login
Guitar Towel
Printed beach towel in the shape of an electric guitar.
1
Inowacyjna Gospodarka Handlosfera.pl Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
Unia Europejska
www.europa.eu
PO IG
www.poig.gov.pl

Instytucja Zarządzająca Ministerstwo
Infrastruktury i Rozwoju
www.mir.gov.pl
Instytucja Wdrażająca PARP
www.parp.gov.pl
Live Chat
LoadingLoading