New Products

New Products: 7
Female Biological Clock
 

price after login
Female Biological Clock
Wall clock, which humorously presents women's needs
Man cooking apron
 

price after login
Man cooking apron
Male apron with pockets and bottle opener.
Nitly Nice - Dress Apron
 

price after login
Nitly Nice - Dress Apron
Dress apron with nice message, which allows you to look neat.
Touch Lamp Portable Speaker
 

price after login
Touch Lamp Portable Speaker
Portable speaker and LED lamp in one device.
Whisky Glass Who cares
 

price after login
Whisky Glass Who cares
A whisky glass for every mood.
Froster Whisky Lover's Set - Who cares
 

price after login
Froster Whisky Lover's Set - Who cares
Accessories for serving whisky in a case, for every mood.
Froster Whisky Lover's Set
 

price after login
Froster Whisky Lover's Set
Accessories for serving whisky in a case.
1
Inowacyjna Gospodarka Handlosfera.pl Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
Unia Europejska
www.europa.eu
PO IG
www.poig.gov.pl

Instytucja Zarządzająca Ministerstwo
Infrastruktury i Rozwoju
www.mir.gov.pl
Instytucja Wdrażająca PARP
www.parp.gov.pl
Live Chat
LoadingLoading